Nasza Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zakładu lnstalatorstwa Elektrycznego Jan Buczek w zakresie profesjonalnego wykonawstwa robót elektroenergetycznych na obiektach typu inwestycyjnego, remontowego i modernizującego w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego w niżej wymienionym asortymencie.

WYKONANIE ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH                      

 • instalacje elektryczne w budownictwie ogólnym
 • instalacje elektryczne w obiektach specjalnych
 • instalacje elektryczne w obiektach konstrukcji lekkich
 • instalacje elektryczne w obiektach zabytkowych
 • instalacje teletechniczne i informatyczne
 • instalacje elektryczne oświetlenia terenu
 • instalacje elektryczne sterowania i automatyki
 • instalacje odgromowe
 • rozdzielnie elektryczne
 • linie kablowe

              

SERWIS I UTRZYMANIE  RUCHU  

 • konserwacje
 • remonty
 • przeglądy instalacji elektrycznych
 • przeglądy urządzeń elektrycznych
 • stacje transformatorowe SN/NN do 20kV
PRACE KONTROLNO POMIAROWE

 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary uziemienia
 • pomiary instalacji odgromowej
 • pomiary natężenia oświetlenia